aanschuiven bij de auditcommissie

Wel, ondanks een forse aanval van verkoudheid woensdagavond een bijeenkomst bijgewoond van de auditcommissie. Op dit moment maak ik hier officieel nog geen deel van uit, dit dient eerst nog via een raadsvoorstel voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Ik zat erbij als toehoorder, zodat ik in ieder geval op de hoogte kon zijn van de meest recente informatie.

Hierbij de definitie van de auditcommissie:
“De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.”
Ja, gezwollen taal, maar nog wel 1 van de meest bondige definitie die ik kon vinden.

In het kader van Novatec, een vertrouwelijk stuk, was deze bijeenkomst gepland. Even iets over die vertrouwelijkheid in behandeling van stukken. Op het moment dat iets als vertrouwelijk wordt behandeld (en meestal volgt de gemeenteraad het advies van het college gewoon op) kun je er ‘ buiten’ niets meer over zeggen. Is leuk, hoor, maar het is natuurlijk soms van de zotte dat het belang van een giga-minderheid het belang van de meerderheid overstijgt. Bepaalde informatie, hoe pijnlijk soms ook, kan beter in de openheid worden behandeld dan besloten.

Wel was het volgende helder en eigenlijk opvallend. Aan het eind van de ‘ zitting’ maakte de heer Holsappel me attent op het feit dat ik officieel nog geen deel uitmaak van deze commissie. En dat dientengevolge nog wel even een raadsvoorstel door de raad diende te gaan, en dat ik hiervan toch wel op de hoogte was? Welzeker.

Wat ik nu als zeer bijzonder heb beleefd, is dat het zonneklaar was dat er toch ietwat gevoeligheden liggen over de aanwezigheid van GemeenteBelangen Marum. Het voelt toch iets als een nieuw kind op het schoolplein. En ook niets mis mee, hoor, GBM is er immers ook nieuw ingekomen. Maar evengoed apart… 😉