Achtergrond info

GemeenteBelangen Marum is een lokale politieke vereniging in Marum die officieel 20  januari 2011 is opgericht.
GemeenteBelangen Marum is van start gegaan door oprichters Anne Martijn Drenth, Arthur van Galen en Fokko Homans die willen opkomen voor de belangen van de Marumers. De oud bestuursleden van de VVD afdeling Marum konden zich niet langer verenigen met de politiek zoals bedreven door de lokale VVD.  Het pogen van het monddood maken van het raadslid Tineke Homans-Bouma was de beroemde druppel.

Tevens treden Werner Braam en Peter Feenstra aan als zijnde RvA (Raad van Advies)