algemene informatie

Het is onze vaste wil geen protestpartij te vormen. GemeenteBelangen Marum is er dan ook voor de hele gemeente in al haar schakeringen.

Geen bepaalde religie of politieke kleur bepaalt onze houding doch het moreel en materieel belang van de gemeenschap waarin wij leven.

Wij willen niemand bepaalde principes opdringen en eerbiedigen ieders eigen overtuiging.

Wij wensen geen verschillen te maken ten bate van religie, politiek, rang of stand, waar het de rechten en fundamentele waarden van onze inwoners betreft.

Wij vragen bij de keuze van onze kandidaten niet naar politiek, maar naar persoonlijk inzicht de uitdaging aan te gaan om de gemeente vooruit helpen.

Wij willen het algemeen belang, als zijnde ieders belang, naar beste vermogen dienen.

De doelstelling van GemeenteBelangen Marum luidt dan ook als volgt:
GemeenteBelangen Marum wil plaatselijke politiek bedrijven, die los staat van de landelijke politieke partijen. Politiek van en voor alle inwoners van de gemeente Marum.

GemeenteBelangen Marum bestaat op eigen kracht en staat voor de lokale zaak. Daarnaast heeft GemeenteBelangen Marum geen last of winst van bemoeienissen van een landelijk partijbureau, die beschikken immers niet over de koers van onze gemeente? GemeenteBelangen Marum bedruipt zichzelf in standpuntformulering maar ook in financieel opzicht: dat maakt ons onafhankelijk van landelijke invloedssferen.

Een vaak gehoorde term is dat lokale partijen vaak ‘tegen’ stemmen. Door lokale afdelingen van landelijke partijen wordt vaak de indruk gewekt dat als men lokaal stemt, men overal ‘tegen’ stemt. Helaas is dat een punt wat vaak ongegrond is:
De agenda’s van de Raadsvergaderingen zijn gevuld met hamerstukken en bespreekstukken. Hamerstukken daar is iedereen voor, en over de bespreekstukken is blijkbaar nog een meningsverschil, anders wordt het niet besproken. Het aantal bespreekstukken is overwegend veel kleiner dan het aantal hamerstukken, en dan nog is het niet altijd de lokale partij die tegen stemt.

Lokale partijen zijn vaak kampioenen in moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen. Afgezien van de vragen zijn al deze middelen ingezet om aan te tonen waar men juist vóór is en probeert men een uitspraak uit te lokken van de andere partijen. Heeft u al eens gekeken hoe vaak andere partijen tegen déze moties e.d. waren?

Vaak wordt er door de media en landelijke partijen de indruk gewekt dat de landelijke overheid de eerste overheid is. Lokale partijen staan voor een kanteling van de staat: de gemeente is de eerste overheid. In de gemeente gebeuren dingen die inwoners direct in hun leefomgeving of portemonnee raken, terwijl de landelijke bemoeienissen vaak van abstract niveau zijn en bijna nooit direct merkbaar effect sorteren. Daarnaast is de bekendheid van de landelijke politici, buiten de kopstukken, maar zeer klein (hoeveel kent u er?), maar kunt u gemeenteraadsleden dagelijks treffen op straat EN kunt u hen ook gewoon even aanschieten of langsgaan. Lokale partijen vinden dan ook dat gemeenten centraal moeten staan en de landelijke overheid vooral niet moet proberen de bewegingsruimte in te perken.