Beslissing herindeling al genomen?

Zoals het nu lijkt is de beslissing over herindelen al genomen door B&W,
gisteravond was er een presidiumvergadering in het gemeentehuis, waar de fractievoorzitters geconfronteerd werden met de keuze voor herindelen of samenwerken. De optie zelfstandig verder is al gesneuveld. En wij maar denken dat we ook wat te vertellen hebben, als inwoners. Het onderwerp van discussie maken voor de volgende verkiezingen, zoals onze fractievoorzitter voorstelde werd r├╝cksichtslos van tafel geveegd. Stel je voor dat je als politieke partij afgerekend wordt op de beslissingen die je neemt.Nee hoor, u mag meepraten, maar wij beslissen.

Lees hier het blog van onze fractievoorzitter