CDA en SP schieten herindeling af

GBM heeft dit al voortdurend verkondigd: eerst maar eens zien of Plasterk zijn zin krijgt voor wat betreft herindeling. En jawel, de eerste kamer steekt een forse spaak in zijn wiel. Hierbij de link naar het artikel:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/


Hieruit blijkt maar weer eens dat we ons, als gemeenten, provincies en al wat dies meer zij, niet heel erg druk moeten maken om het gekakel uit Den Haag. Pas als een wet door tweede en eerste kamer is, is het definitief.

In dit geval mag Plasterk eerst zijn werk opnieuw doen. Hij dient dit dossier te onderbouwen. Alleen een coalitie akkoord is niet voldoende grond om een dergelijk ingrijpende wijziging door te zetten. Daar dient een goede onderbouwing voor te zijn en deze is niet gegeven. We wachten het af...
Laten we in ieder geval zorgen dat we hier in Groningen niet de speelbal worden van een proefballonnetje van Plasterk. Laten we onszelf serieus nemen.


Wij doen nog een voorspelling:
Verplichte herindeling van de gemeenten gaat niet eerder plaatsvinden dan dat de provincies zijn heringedeeld.