Enerverende raadsvergadering 26 mei 2011

Woensdag 25 mei hadden we weer een gemeenteraadsvergadering. En een volle agenda met een aantal aansprekende onderwerpen.

Maar de aftrap lag deze keer bij de partijen PvdA, VVD en CU, die een verklaring aflegden over hetgeen er in de krant had gestaan, en op mijn blog alhier. Ik kan jullie niet ‘verblijden’ met de volledige verklaring, maar het kwam er in het kort op neer dat men mij verwijt dat ik aan vuilspuiterij en roeptoeterij doe, en dat men die toon niet aansprekend vond. Daarbij werd er melding gemaakt van het feit dat men vindt dat ze zich aan alle afspraken hebben gehouden en dat ik hierop terug ben gekomen. En dat een beetje druk hierover toch als gewoon moet worden beschouwd en dat je daar maar tegen moet kunnen.
Welnu, mijn antwoord hierop was het volgende, want daar kan ik u wel aan helpen:
“Ik heb geen vertrouwelijke informatie of onderwerpen aangesneden in mijn blog. Wat erop staat is open en eerlijk en geeft een ieder inzicht in het werkelijke proces rondom Herindeling, ja of nee. Mogelijk dat u dat niet bevalt.
Bijzonder is dat er gisteren (red: dinsdag 24 mei) wel een inhoudelijk vertrouwelijk punt naar buiten is gebracht. In ieder geval is het in het presidium afgesproken dat het niet naar buiten gebracht zou worden, omdat het niet voor buiten is bedoeld. Dit ligt nu wel op straat, kennelijk met de bedoeling om de politieke besluitvorming te be├»nvloeden. Ik dacht juist dat de burgemeester boven partijen moest staan en niet aan politiek of be├»nvloeding van de politiek hoort te doen. Ik zou graag hierover de mening van de andere raadsleden horen. “

Helaas heb ik hierop geen antwoord mogen ontvangen van de overige raadsleden, maar de burgemeester heeft uitgelegd hoe dit intern bedoelde onderzoekje onder ambtenaren toch naar buiten is gepiept. Nu kan ik wel nog een hoop hierover zeggen, maar laat ik nog wel melden dat dit onderzoekje niet is opgesteld door experts op dit gebied. Kortom, normaliter had zo’n onderzoekje de naam enquete niet mogen dragen, want er mist een hoop informatie. Ook controlevragen ontbraken, en die dienen zeker in een enquete aan de orde te zijn, wil het ergens op lijken. Was niet het geval. Het onderzoekje was bedoeld voor intern gebruik. Daar had het beter kunnen blijven, naar mijn mening.

Verder was er de aanstelling van een nieuw raadslid aan de orde, gezien het afscheid van Peter Jelsma als kopman van de CDA-fractie. Reinette Gjaltema-Van der Laan maakt nu deel uit van de fractie, en de nieuwe fractievoorzitter is Kornelis Jansma.

Verrassend was dat de notitie “burgerparticipatie’ flitsend door de raad werd gehaald en niet een enkele tegenspreker had. Prettig, maar wel bijzonder. Er waren toch een aantal mensen, die zich van te voren minder gelukkig betoonden met deze notitie. Ik was derhalve voorbereid, maar dat kon ongezien weer in de tas. Ook goed.

Novatec kwam nog voorbij, in de vorm dat we als raad onze ‘gevoelens’ bij de gewijzigde begroting 2011 kenbaar dienden te maken. Ik krijg eerlijk gezegd al kromme tenen bij een zinsnede als ‘de raad kan zijn gevoelens uiten over deze begroting’, want wat heb je eraan? Helemaal niets. Ik las van de week een artikel uit de Stentor, waarin aangegeven wordt dat als de kabinetsplannen doorgaan, dat er simpelweg geen geld meer is om zo’n giga-toko als een sociale werkvoorziening zo opgetuigd te laten. Nu weet ik niet of u weleens binnen bent geweest bij Novatec, maar ik kan u melden dat wanneer u dat doet, verrast zult zijn over wat u daar ziet. Die toko is gewoon luxe opgetuigd, riante kantoren, grote ruimtes, allemaal blinkend nieuw, en de bedrijfskeuken is om van achterover te vallen. Hierover heb ik dus mijn gevoelens laten blijken in de raadsvergadering, maar ook over de begroting zelf. Na mijn uiteenzetting meende de heer Stomphorst van de VVD me te kunnen verwijten dat ik geen vraag gesteld had en daarbij vond hij dat ik op de stoel van de directie te gaan zitten. Nu had ik ook nog vragen gesteld, en deze zelfs genummerd. En zijn vraag gaf mij mooi de ruimte om mijn vragen nogmaals te stellen.

Hier ook voor u de vragen:

1 Waarom is Novatec niet in staat om met zeer minimale exploitatietekorten te werken?
2. Wat is er gebleven van de in origine Calvinistische uitdrukking: de tering naar de nering zetten?

Hierna kwam er nog een onderwerp aan de orde van wethouder Bloem, namelijk de evaluatie van jeugdbeleid. Nu hebben we hiervan al een avond in de Vrijborgh gehad, maar die was ronduit rommelig en derhalve niet echt zinvol. Daarbij komt nog: waarom zou de gemeenteraad een evaluatie moeten vaststellen. De regels zijn dat er bij een wijziging van een notitie weer een vaststelling door de raad nodig hebben. Maar er was geen wijziging.

Ook had ik nog een appeltje te schillen met deze wethouder, en wellicht komt er nog wel een appeltje. Deze meneer heeft een advies over een website, wat natuurlijk in de buurt komt van mijn expertise, naast zich neergelegd en voor een duurdere optie gekozen. En dat in deze tijd van bezuinigingen, waarbij iedere cent die je bespaart weer fijn ergens anders aan kunt besteden, is apart te noemen. Daarbij maakte de wethouder de opmerking dat mijn gegevens incorrect zouden zijn. Hierbij heb ik dan de boot gemist, want mijn vraag had natuurlijk daarna moeten zijn: Graag wil ik dat de wethouder dit dan aantoont. Want mijn info was beslist niet onjuist. Hij heeft verkozen het naast zich neer te leggen. Kiezen voor een programma van windows… *zucht*

Als laatste onderwerp stond op de agenda dat er besproken moest worden of we als gemeenteraad gaan discussieren over herindeling/samenwerken en of er een beslissing genomen gaat worden op 29 juni a.s. over Herindeling, ja of nee. GemeenteBelangen Marum en het CDA waren hier niet voor. Maar helaas, we vormen een minderheid en dit werd dus ook weggestemd. GBM en CDA zijn van mening dat de raad nog steeds zeer verdeeld is over dit onderwerp. Desalniettemin vindt men dat er tegen die tijd wel een beslissing over kan vallen. Dus ik raad een ieder aan, die een gemeenteraadslid voorbij ziet komen, deze aan te schieten en vooral uw mening te geven. Nu is het de tijd. Zoals het er nu uitziet, gaat erover gediscussieerd worden in de raad, en wel op de datum 29 juni. GBM wil in ieder geval graag uw mening horen!