Fractie GemeenteBelangen Marum

De gemeenteraad van Marum telt 15 leden. Raadsleden werken vanuit hun eigen visie en die van hun politieke partij.

Zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Marum. Het werk van raadsleden bestaat bijvoorbeeld uit het deelnemen aan fractievergaderingen, en raadsvergaderingen. Dit om invloed uit te oefenen op de keuzes die gemaakt moeten worden.

Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het voorbereiden van de vergaderingen (het lezen van stukken, werkbezoeken etc.) en het contact houden met achterban en inwoners van de gemeente. Een raadslid geeft zelf op eigen wijze invulling aan zijn of haar taken.

Raadsleden worden, bij de gemeenteraadsverkiezingen, gekozen uit een lijst van te verkiezen personen van een bepaalde politieke partij. Deze raadsleden vertegenwoordigen hun fractie in de gemeenteraad.

Gemeente Belangen Marum heeft afgelopen verkiezingen 2 zetels behaald:

t_homans_bouma

Tineke Homans- Bouma
(fractievoorzitter)
Kamperfoelielaan 4
9363 EV Marum
tel: 06-38 33 03 83

e-mail: {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}

CynthiaVanPutten[1]Cynthia van Putten

Hooiweg 18
9825 TG Lucaswolde
tel: 0594-549854

e-mail: c.vanputten@marum.nl