Worden wij voor de gek gehouden?

Alles wat u leest en hoort over herindeling, en waaruit blijkt dat er geen keus meer is, lijkt een leugen. Echter er is wel degelijk een keuze!
Men suggereert aan alle kanten dat herindeling opgelegd wordt door de overheid. U hoort of leest dit van de CdK, u hoort dit van de lokale coalitiepartijen, PvdA en VVD, maar ze spreken de waarheid niet en houden hun niet welgezinde informatie achter.
Dat wat hen niet past hoort u gewoon niet, of mag u niet weten.
Nu staat deze gemeente er al om bekend, dat er overal een stempeltje geheim op geplakt wordt, maar nu wordt het toch wel heel zot.
De gemeenteraad doet net alsof ze de inwoners meelaten praten over herindeling en dat wat ze niet horen willen of lezen, negeren ze gewoon.
Zij weten het immers beter! Die domme burger snapt het toch niet, Zij bepalen wel voor ons.
Dit lijkt een beetje de tendens te zijn in de huidige gemeenteraad onder aanvoering van de coalitie, oppositie is er in Marum immers amper. Volg de raadsvergaderingen en u zult zien dat de CU eigenlijk een gedoogpartij is en het CDA uitsluitend aan de volgende verkiezingen denkt. Hoop doet leven, nietwaar?

Alle argumenten die u hoort zoals dat het goedkoper wordt, dat de gemeente in de huidige vorm alle taken die de overheid naar ons toegooit niet aankan, dat de 'bestuurskracht' wordt vergroot: onzin.
Vraag me niet waarom die mensen dat doen, al kan ik er wel een gooi naar doen, maar alle onderzoeken wijzen uit dat herindeling meer geld gaat kosten en die meerkosten worden op u als inwoners verhaald. Hou daar maar rekening mee, want van de overheid krijgen we echt niets erbij, daar kunt u gif op innemen.
De enige gemeente die met ons wil praten over herindeling is de gemeente Leek, hun staat het water immers aan de lippen, nog even en ze zijn een artikel 12 gemeente!
Dat houdt in dat wij als inwoners van Marum de financiele malaise van Leek mogen mee betalen en hun huidige burgemeester met opgeheven hoofd kan solliciteren naar een andere burgemeesterspost en niet hoeft te vertellen dat hij eigenlijk uit een art. 12 gemeente komt. Qui Bono?

Waarom de CdK zo nodig wil herindelen, lijkt me ook makkelijk te begrijpen. Het rijk, in dit geval minister Plasterk, heeft aangegeven dat hij ook de provincies op de schop wil nemen, kortom, die moeten ook duchtig nadenken over herindeling. En als de CdK nu kan zorgen dat eerst alle gemeenten eens fijn gaan herindelen, kan de provincie mooi uit de wind blijven. Goed bedacht, maar die vlieger gaat niet op.
Wederom; Qui Bono?

Diezelfde minister Plasterk heeft zelfs een brief gestuurd naar alle colleges en gemeenteraden waarin hij aangeeft dat hij absoluut geen druk wil leggen op de gemeenten voor herindeling, en sterker nog, hij geeft zelfs aan dat samenwerking ook prima is.
Maar wordt dat ook verteld aan ons, als inwoners?
Nee, hoor! Die info bereikt ons niet.
Zelfs de gemeenteraad hier in Marum krijgt die brief pas eind april onder ogen, en raad eens? Die brief verzonden is op 11 april. En dat, terwijl er hier een discussieavond met inwoners was op 22 april over herindeling....
Ik ben vast niet de enige die hier iets van vind...
Heeft onze, inmiddels gelukkig vertrokken, waarnemend burgemeester Flutstra, sorry, Vlietstra, die brief achtergehouden? Want er was immers 10 dagen later weer een inwoners bijeenkomst en die hoeven dit niet te weten want dat past niet in het plaatje wat er geschetst is. Alweer; Qui Bono?

Aankomende 29 mei gaat onze raad een debat houden over dat adviesrapport Grenzeloos Gunnen. Wanneer u uw gemeente met alle voorzieningen wilt houden, niet op wilt draaien voor de zeer in financiƫle nood zittende gemeente Leek of simpelweg in gemeente Marum wilt blijven wonen, laat het uw partij dan weten. We moeten er toch niet aan denken dat Leek hier het zwembad sluit omdat er in Leek al een zwembad is en de kosten van Marum prima wegbezuinigd kunnen worden?

GemeenteBelangen Marum lijkt alleen te staan en zich duidelijk uit te spreken tegen herindeling en voor samenwerking!  Echter ook in de andere partijen zijn er raadsleden die tegen herindeling zijn, zich echter vanwege de fractie discipline niet mogen uitspreken!
Ik zou zo zeggen;  kijk dus straks, maart 2014, eens op de kieslijsten van de bewuste partijen wie er dan nog op staan en wie er het bijltje bij neergegooid hebben!

Bij alle argumenten van zowel voor als tegen zou u zich eens af kunnen vragen; Qui Bono? Oftewel: Wie haalt er voordeel uit ?

Vanzelfsprekend kunt u altijd onze fractievoorzitter benaderen om uw mening door te geven. Ze staat u graag te woord, zoals u weet.

[download#8]