GemeenteBelangen Marum schrijft geschiedenis

GemeenteBelangen Marum vraagt Interpellatiedebat aan

Voor het eerst in de geschiedenis van de Marumer gemeenteraad, is er een interpellatiedepat aangevraagd en wel door de fractievoorzitter van GemeenteBelangenMarum.

Nu blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van wat een interpellatiedebat is dus even google erbij:

Interpellatie
Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van de Gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer. Elk lid kan een interpellatiedebat aanvragen om inlichtingen van het college of de wethouder/ commissaris/ minister te krijgen. Als de vergadering met het verzoek tot interpellatie instemt (meerderheid) wordt dit als apart agendapunt in de vergadering behandeld. Er is geen beperking op verzoeken tot interpellatie. De voorzitter zal uiteraard wel ingrijpen als er onnodig wordt aangevraagd. De interpellant (degene die aanvraagt) krijgt de meeste spreektijd. Het verzoek tot interpellatie wordt meestal gecombineerd met het indienen van een motie.
Een interpellatiedebat is voornamelijk bedoeld als er iets wordt ontdekt door bijvoorbeeld de pers dat zeer ernstig is en waar direct veel vragen over ontstaan.

Nu is de laatste zin, precies wat er aan de hand was; er verscheen een persbericht van Speelwerk in het 8-DorpenNieuws, waarin melding gemaakt werd van de overname van Speelwerk van de huidige peuterspeelzalen.

Er is een wethouder om afgetreden en nog is men verbaasd dat er dan vragen over gesteld gaan worden. zie het blog van onze fractie

De overige fracties vinden het kennelijk niet de moeite waard om op te komen voor de lokale peuterspeelzalen en dit verhaal kritisch te blijven volgen.