Gemeenteheffingen

Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen is GemeenteBelangen Marum van mening dat er afwegingen moeten worden gemaakt.GemeenteBelangen Marum wil duidelijke terughoudendheid ten aanzien van verhoging van gemeentelijke heffingen en belastingen.GemeenteBelangen Marum is voorstander van het principe “de vervuiler betaalt” , bijvoorbeeld door meting van de aangeboden hoeveelheid afval. GemeenteBelangen Marum staat kritisch tegenover Onroerende Zaak Belasting en is daarom van mening dat de OZB op een vergelijkbaar of lager niveau dient te liggen dan in de omliggende gemeenten. GemeenteBelangen Marum wil rekening houden met de prijzen op de huizenmarkt en de WOZ daarop aanpassen.