Gemeentepolitiek…saai of niet?

Feit is dat het lastig is om er een blog over te schrijven, wat voor een ieder interessant is..
Afgelopen maandagavond (21-01-2013) was er weer een bijeenkomst van de gemeenteraad.

Deze bijeenkomst had een aantal bijzonderheden. U heeft al zat verhalen gehoord over Novatec en ook deze agenda had weer dit onderwerp, en dan met name het omzetten, of opheffen van Novatec naar een nieuwe organisatie. Het meest bijzondere van het omzetten van de huidige organisatie naar een nieuwe gewijzigde organisatie en het budget wat men denkt hiervoor nodig te hebben. 2,5 miljoen euro. Je zou bijna denken dat het dan zinvoller is om de huidige organisatie in stand te houden.
Wat ik zelf bijzonder vind aan een getal als 2,5 miljoen euro is de rondheid van dit getal. Precies 2,5 miljoen euro? Hoe komen ze daarop? Wie heeft de vinger in de lucht gehouden en dit getal bedacht? Kortom, twijfels, twijfels...
Daarbij is het doel van de nieuwe organisatie dat deze beter werk gaat leveren, met minder gaten in de begroting, dan het huidige Novatec. Dat de gemeenteraad meer sturing kan geven aan bepaalde zaken. Dat is tot op heden niet zichtbaar in het nieuwe plan. Nergens staat hoe de terugkoppeling gaat zijn naar de gemeenteraad. In het hele stuk niets daarover. Ook na vragen hierover komt er geen antwoord wat enig hout snijdt. Zelfs in de herhaling van de vragen komt er nog steeds nauwelijks of geen antwoord.
Daarmee is het maar zeer de vraag wat er beter aan deze organisatie gaat zijn, wanneer de raad geen directe invloed kan uitoefenen. Krijgen we dan weer keer op keer te maken met overschrijdingen?

Ook heeft de gemeente nu al drie jaren achter elkaar een brief van de provincie ontvangen, met hierin een waarschuwing over de begroting en melding van repressief toezicht op de begroting. Nu controleert de provincie altijd achteraf de begrotingen van de gemeentes, doch niet iedere gemeente krijgt een dergelijke brief. Wanneer we dan even terughalen dat het nieuw te bouwen centrumplan grote risico's in zich heeft, dan lijkt het zinvol om zorg te dragen voor uitermate veel voorzichtigheid. Anders zitten we straks nog met een lege gemeentekas.