Gerommel met peuters duurt voort

Maandag 4 maart commissieraadsvergadering met een agendapunt: peuterspeelzaalwerk. Ik vind het bijzonder dat er een agendapunt is, waarbij geen onderliggende stukken waren en waarbij er een discussie ontstaat, die meer dan een uur duurt. Zelfs bij de door GBM aangevraagde interpellatie was er nog meer productie dan dit en duurde een fractie van de tijd die het nu in beslag nam. Ik verbaas me erover dat iedere partij nu zeer betrokken leek te zijn, terwijl ten tijde van mijn aangevraagde interpellatie iedere partij zich erover verwonderde dat ik me hier druk over maakte. Maar er was natuurlijk publiek. Bezorgde ouders en leidsters...dan wordt het ineens wel interessant.

Het komt er in het kort op neer dat de wethouder beweert dat de financiƫle kant van de zaak heel eenvoudig is, en dat de ouders gewoon teruggave kunnen krijgen van de belastingdienst. Maar garanderen wil ze het niet. Het risico is dan natuurlijk dat de gemeente het verschil op moet hoesten en dat risico wil ze niet lopen. Wel gaat ze, op aandringen van enkele raadsleden, pogen te zorgen voor een verklaring van Speelwerk dat deze teruggave via de belastingdienst te verkrijgen valt en hoe. Volgens de wethouder is dit namelijk heel erg simpel, toch? Kan toch geen problemen opleveren, wanneer we de woorden van de wethouder juist interpreteren.

Overigens heb ik nog geen antwoord op mijn vraag of de gemeente al bij de kaderstelling wist dat bij het stellen van de beperking van minimaal 5 kinderen uit de gemeente Marum op een peuterspeelzaal, dat de peuterspeelzaal in Boerakker dan gevaar liep... Ik heb deze vraag minstens tweemaal gesteld, maar nog geen antwoord, of duidelijk antwoord. Evenals op de vraag hoe de kwaliteit van de peuterspeelzaal in De Wilp zal worden gegarandeerd wanneer er daar een leidster weg zou moeten, vanwege het feit dat er minder dan 7 peuters blijven. 7 peuters met 1 leidster...ik geef 't je te doen... Dan heb je je handen niet gewoon vol, maar overvol. Dan ook nog zorgdragen voor een goede pedagogische begeleiding? Dan moet je een wondermens zijn. Blijft staan dat duidelijke antwoorden geven niet een sterk punt is van dit college.

Feit is dat GBM vindt dat dit dossier werkelijk bedroevend is behandeld. De vorige wethouder moest hierom vertrekken en de huidige wethouder moet voortborduren op dit broddelwerk.

Omdat ik al verwacht had dat dit stuk niet naar de raad zou gaan, had ik dat voorbereid. Dat stuk, wat gisteren uitgesproken is in de raadszaal, wil ik u niet onthouden:

"Ik begrijp nu dat we dit agendapunt niet gaan doorzetten naar de raadsagenda. Laat ik melden dat GBM dit zeker een punt vindt om wel behandeld te worden in de raadsagenda. Desalniettemin wil GBM dan nu van de gelegenheid gebruik maken om de puntjes op de i te zetten.

Vanwege dit dossier is de vorige wethouder afgetreden. Wat GBM had verwacht was dat we als raad dit dossier opnieuw gingen bekijken en behandelen, vanaf de start. Zoals de door GBM aangevraagde interpellatie heeft doen uitwijzen, is dat niet meer aan de orde, omdat zoals de huidige wethouder Mw. Hulshoff heeft gemeld, de kaders al gesteld zijn door de gemeenteraad. Hoewel ik begrip heb voor de situatie waarmee deze wethouder is geconfronteerd, had ik toch juist van deze wethouder helderheid verwacht. GBM had verwacht van de wethouder dat deze ronduit gemeld had aan de raad dat het contract al getekend is, begin 2012, en dat wanneer dit doorbroken wordt, er schadevergoeding betaald zou moeten worden door de gemeente. Dat zij aan deze situatie niets kan wijzigen. En dat het aan de raad is om te bepalen of we die schadevergoeding willen betalen en de lokale partijen opnieuw willen uitnodigen om mee te doen in de ronde voor het verkrijgen van het contract van het peuterspeelzaalwerk. Dat was transparant geweest en ook helder naar de inwoners.

Wat GBM ook had verwacht is dat de wethouder ons er als raad op zou attenderen dat bij de huidige kaders van het peuterspeelzaalwerk de peuterspeelzaal in Boerakker gesloten gaat worden. Dat had een vraag dienen te zijn. GBM vindt het jammer om te moeten constateren dat dit dossier een droevig voorbeeld is van hoe we als gemeente omgaan met inwoners en lokale ondernemers."