Herindelen: Hom of kuit?

Een mening vragen aan de inwoners van de gemeente en dan zelf een standpunt innemen.
Het lijkt wel democratie. Let wel: lijkt.

De vraag op 19-januari jl lijkt aardig; herindelen ja of nee? Echter naarmate de avond vordert blijkt dat de lokale partijen de gemeente Marum willen verkwanselen, alleen, aan wie?
Daarover mogen de inwoners zich uitspreken. De politieke partijen laten zich hierover nog niet uit. Een standpunt innemen dat willen of durven ze niet.Maar hoe kun je nu van de inwoners een stellingname verwachten als je zelf, als politieke partij, je niet wenst uit te spreken. Wij hebben als inwoners bij de afgelopen verkiezingen onze volksvertegenwoordigers verkozen, zij mogen deskundig worden geacht over de bestuurskracht en ambtelijke kwestsbaarheid in onze gemeente.Derhalve is aan hun de taak een keuze te maken voor herindelen ja of nee. Na de besluitvorming kunnen ze dan de inwoners vragen: Ja of Nee? Pas dan is er een discussie mogelijk. En als het nodig mocht zijn kan er ook nog een referendum gehouden worden.

Gemeentebelangen Marum heeft al wel een mening: Op dit moment zijn er al 23 samenwerkingsverbanden in het Westerkwartier, dit kunnen we natuurlijk verder uitbreiden danwel intensiveren voordat we overgaan tot herindeling. Wij gaan dus voor vergaande samenwerking in het Westerkwartier.Laten we trots zijn op Marum en gaan voor het 300 jarig bestaan, de eerste 200 jaar zijn ons immers ook goed afgegaan.

Herindelen Nee, Samenwerken Ja!