Herindeling provincie Groningen

Fors in het nieuws is geweest het advies over hoe de provincie Groningen ingedeeld zou moeten worden met een herindeling. Het is me opgevallen dat iedereen net doet alsof het geen advies is, doch dat de gemeenten dit moeten uitvoeren. Dat is niet het geval. Dit is een advies .

Voorafgaand wil ik melden dat ik naar de bijeenkomst ben geweest van deze commissie en dat ik deel heb uitgemaakt van waar deze commissie over rept in haar stuk, dat ze 'overleg' hebben gevoerd met raadsleden... Tja, als je van overleg wilt spreken... Je jaagt gewoon een stuk of zestig raadsleden in een zaal, je geeft ieder raadslid drie briefjes: een blauwe, een rode en een groene. Je legt dan uit dat ieder raadslid een briefje omhoog mag houden wanneer die het met een stelling eens of oneens of geen mening heeft. Zie je het al voor je? Een zaal voor wuivende briefjes? Blauw -> geen mening, rood -> niet mee eens, groen -> eens. Geteld worden die briefjes niet, want "het geeft een beeld hoe u hierin staat". En nu melden dat het overleg is...zeker...tuurlijk... Onzin! En dat heb ik aan het einde van die bijeenkomst ook gemeld. Dat ik spijt had dat ik hiervoor vrij heb genomen, dat ik dit een aanfluiting vond en vooringenomenheid bij de commissie waarnam.

Ok, nu inhoudelijk op het stuk. Eerst even een stuk citaat uit het stuk:
"Een iets grotere afstand tussen bestuur en bewoners kan behulpzaam zijn bij de om verandering vragende overheidsparticipatie, mits dit niet leidt tot tanende belangstelling van de bewoners."
'Iets grotere afstand': men wil dat we van 23 gemeentes naar 6 gaan...lijkt me meer dan 'iets' grotere afstand. Daarbij wil men dan dat de belangstelling van de bewoners niet mag afnemen. Nee, dat lijkt me ook niet goed, want die is al zo klein. Wist u bijvoorbeeld dat 2% van de inwoners van Nederland lid is van een politieke partij? En uit dat hele pietepeuterige kleine plukje mensen worden alle banen verdeeld, die zitten in het openbaar bestuur van Nederland? 2%.... Dat is bijna niks. Dus hoe bedoel je dat de belangstelling niet mag tanen...die belangstelling voor politiek vanuit de bewoners is al zo nihil.

Ik begrijp ook niet waarom decentralisatie ook niet kan worden neergelegd bij de provincie. Die heeft immers die schaal al. Laat dan de gemeentes dicht op de inwoners blijven zitten,waardoor je voeling houdt en laat dan de provincie dergelijke zaken oppakken. Ik zie werkelijk het nut niet van herindelen van de gemeenten. Altijd hoor je tijdens verkiezingen van: politiek dichter bij de 'burger' brengen...nou, ik merk er niks van.

Nog een citaat:
"Per 1-1-2018 moet herindeling een feit zijn. Dit betekent dat alle betrokkenen per direct moeten starten."
Wat een ongelooflijke taal voor alleen een adviescommissie. Waar halen ze het lef vandaan? Bizar.