Jeugd en onderwijs

GemeenteBelangen Marum staat voor goed onderwijs. Het is volgens ons de basis voor gelijke kansen. Kinderopvang, sport en culturele activiteiten kunnen in samenwerking met andere organisaties worden gerealiseerd.

Voor de leefbaarheid van de dorpen is het wenselijk dat er een basisschool van voldoende kwaliteit blijft bestaan en dat deze veilig bereikbaar is . GemeenteBelangen Marum wil dat er wordt opgetreden tegen ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De leerplichtambtenaar werkt hierbij nauw samen met scholen, ouders en zorgaanbieders om uitval te voorkomen. Het vervolgonderwijs dient te worden aangesproken op haar meldingsplicht.

GemeenteBelangen Marum  is voorstander van het oprichten van een jongerendenktank waar jongeren in samenwerking met beleidsmakers actief kunnen meedenken over en meewerken aan hun toekomst.

Jongeren dienen zorgeloos te kunnen opgroeien in een veilige en leefbare omgeving