En verder ben ik van mening dat gemeente Marum gemeente Marum moet blijven!

 Afgelopen woensdag hadden we beëdiging van onze nieuwe burgemeester, Henk Kosmeijer. Dat was an sich heel feestelijk en een mooie happening! GBM heeft het volste vertrouwen in Henk Kosmeijer. Daar gaan we veel aan hebben, daar ben ik van overtuigd!

Er was wat mij betreft een hele storende factor die deze feestvreugde bedierf en dat was de CdK, Max van den Berg. De beste man heeft een toespraak gehouden, zoals te verwachten. En een deel van die toespraak vond ik bijzonder ongepast. Met name het deel wat ging over herindeling. De CdK deed namelijk voorkomen alsof herindeling een feit is, alleen dat de gemeenten zelf nog mogen bepalen met welke gemeente. Hij deed die uitspraken naar aanleiding van dat rapport Grenzeloos Gunnen.

De CdK maakte zelfs nog een statement dat hij minister Plasterk had overtuigd dat de provincie Groningen een voorbeeldrol gaat vervullen t.a.v. herindeling van gemeenten voor Nederland, en bracht dit statement alsof wij hem daarvoor nog dank zijn verschuldigd ook. Buiten het feit dat ik het ongepast vind om politiek te bedrijven tijdens een beëdiging van een nieuwe burgemeester, vind ik het ook werkelijk niet kunnen dat je tijdens een dergelijke bijeenkomst en passant meldt aan de hele goegemeente dat deze burgemeester de laatste burgemeester zal zijn van deze gemeente.
Henk Kosmeijer is net begonnen aan zijn nieuwe baan en de CdK meldt al dat dit niet lang gaat duren?
Waar haalt de CdK het lef vandaan, vraag ik me dan af. Juist in het adviesrapport, waar de CdK naar verwees, Grenzeloos Gunnen, staat duidelijk dat de provincie NIET op de stoel moet gaan zitten van de gemeenten.
Daarbij komt nog dat Plasterk expliciet in een brief aan alle gemeenteraden en colleges meldt dat hij beslist niet wil opleggen dat gemeenten moeten herindelen en dat ook samenwerken een optie is.
En wat doet de CdK?
Hij gaat juist wel aandringen en wel tot een niveau waarbij hij doet voorkomen alsof het allemaal al een voldongen feit is... En dat is dus niet het geval, derhalve verstrekt de CdK simpelweg foutieve informatie, oftewel spreekt niet de waarheid. Bewust of onbewust?

Dan ga je je natuurlijk afvragen waarom een CdK zich tot een dergelijk niveau verlaagt en dat antwoord is snel gevonden.
Immers, Plasterk heeft  de provincies op het oog voor herindeling. En vanuit de CdK bekeken kan hij dan beter de gemeenten vooruit laten lopen in die strijd, zodat de provincie nog even fijn uit de wind kan blijven.
Ik noem dat PP-en, oftewel Pluche-Plakken. Daarbij is het al een feit dat het rijk aan de provincies oplegt dat ze dienen te herindelen(zie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht). Dus is het derhalve logischer dat Max van den Berg de laatste CdK van Groningen gaat zijn dan Henk Kosmeijer de laatste burgemeester van Marum.

Toevalligerwijze had ik al een open brief klaarliggen voor de CdK, welke u ook op deze website kunt vinden. Namelijk, een van de gedeputeerden was al dezelfde weg ingeslagen, als dat de CdK deed op het beëdigingsfeestje van Henk Kosmeijer, en was ook bezig om maar blijven drukken op de gemeenten richting herindeling.
De provincie dient zich bezig te houden met provinciezaken, en gemeentezaken aan de gemeente over te laten. Mocht de provincie dit niet doen, wordt het wat mij betreft hoog tijd om de provincie op te heffen. Dan kan er op die manier ook een forse bezuiniging plaats vinden.

Iedere inwoner van gemeente Marum, die een mening heeft over het debat op 29 mei a.s. van de gemeenteraad, laat het me weten. Ik hoor graag van u.

En ik zal nog een keer de titel van mijn blog herhalen:
En verder ben ik van mening dat gemeente Marum gemeente Marum moet blijven!*

*Vrij naar Cato

Brief van minster Plasterk  Nadere toelichting met betrekking tot gemeentelijke herindeling.
 [download#8]