Moties en Amendementen van GemeenteBelangen Marum

2012

[download#6]
( niet ingediend daar wethouder Bloem er voor koos om zelf af te treden tijdens de raadsvergadering)

2013

toelichting op moties:
GBM is met regelmaat op de bres gesprongen vanwege Novatec. Met name dat de raad uitsluitend gevoelen mag doen blijken, is opmerkelijk te noemen. Zeker wanneer een dergelijke instelling consequent de budgetten overschrijdt.
GBM is derhalve er geen voorstander van om Novatec in te ruilen voor een instelling waarbij er eveneens geen keuzemomenten voor de raad zijn, waarbij er geen beleidsvrijheid van de raad is.
De raad, zo wordt vaak in deze zaal verwoord, is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Dat wil GBM dan ook graag zien in voorstellen waarbij er een keus is voor de raad. Deze notitie vinden we sturend op 1 keus: ja/nee.
Vandaar dat GBM hierbij de volgende moties indient:

[download#3]
[download#4]
[download#5]