Novatec

Het wordt de laatste tijd al gekker met het dossier Novatec.

Het is deels vertrouwelijk, het vertouwelijke deel heeft intussen ook alweer ruimschoots in de krant gestaan, maar wordt binnen gemeente Marum (en een aantal andere gemeentes) nog steeds als vertrouwelijk wordt behandeld.Het is natuurlijk ook bijzonder om uit de krant vernemen dat er blijkbaar nog een vertrouwelijk onderzoeksrapport bestaat, wat voor een deel aangepast is alvorens dit wederom vertrouwelijk beschikbaar te stellen aan alle raadsleden. En dan wordt er ook nog gesteld, in de krant, dat dit aanpassen is gebeurd door de wethouders van de diverse betrokken gemeentes.Dit kan toch niet waar zijn?

Als je de carriere van de huidige directeur van Novatec bekijkt, zie je dat deze man voordien werkzaam was bij Trio, ook een sociale werkvoorziening. Hier is deze man niet prettig weggegaan en bleek er ook een aanzienlijke puinhoop achtergelaten te zijn. Deze man zit nu te spelen met gemeenschapsgeld.
Daarbij viel mij nog iets op: wanneer je de naam van de directeur van Novawork in google gooit, en uiteraard als it’er doe je dat nogal snel, kom je toch ook weer wat aparte dingen tegen… Simpelweg dat deze man, voor zijn ‘carriere’ bij Novatec/Novawork, bij een re├»ntegratiebureau heeft gewerkt en hier door de curator beschuldigd is van malversaties, en dat deze zaak in der minne geschikt is. Een ieder die hier iets van af weet, weet dat dit is afgekocht, dus. Kortom, er zat een grond van waarheid in? En deze man zit nu mooi weer te spelen met ons gemeenschapsgeld??

Ik begin me ernstige zorgen te maken over de capaciteit van de bestuurders. Ook het feit dat uitsluitend GemeenteBelangen Marum heeft schriftelijke vragen over heeft gesteld, doet mij afvragen wat de rest van de fracties bezielde om dit maar gewoon door te laten gaan. Het zijn wel uw en mijn centen, die er hier door heen gejaagd worden.

Maar hoe het nu echt zit, mogen wij niet weten? Waarom niet? Zijn er soms wethouders die hebben lopen blunderen? Of is het gewoon minachting van de kiezer?