Open brief naar CdK; Herindeling?

Geachte heer Van den Berg,

Naar aanleiding van berichten in de pers van de afgelopen weken wil ik u toch onze ongerustheid kenbaar maken.

Die ongerustheid is over de wijze waarop de Gedeputeerde, de heer De Vey Mestdag, zich meent te moeten uitspreken voor herindeling van de gemeenten in de provincie Groningen. Hij legt hierop een druk, die zijn weerga niet kent, terwijl de minister hierover heel duidelijk is in zijn brieven aan colleges en raden. Minister Plasterk geeft duidelijk aan dat de herindeling dient te worden geïnitieerd vanaf onder, kortom, vanuit de gemeenten. De heer De Vey Mestdag trekt zich hier niets van aan, en gaat zijn eigen gang hierin.

Nu begrijpen we dat ook de herindeling van de provincies op dit moment wordt besproken in Den Haag en dat de heer De Vey Mestdag zeer waarschijnlijk meent dit met de herindeling van de gemeenten kan worden geremd. Dat zou betekenen dat hij eerder aan zijn eigen positie denkt dan aan het belang van de inwoners. Dat kan het geval niet zijn en wij willen er bij u op aandringen deze gedeputeerde tot de orde te roepen. Hij heeft namelijk de schijn tegen om alleen zijn eigen positie te beschermen en gaat daarbij door roeien en ruiten.

Wij gaan er middels dit schrijven dan ook vanuit dat de gedeputeerde zich bij de uitspraken van de gemeenten neerlegt en hierover geen uitspraken meer gaat doen, evenals dat hij zal nalaten de gemeenten uit te nodigen voor een vervolggesprek.

Alvast bedankt voor uw moeite en tot weerziens!

Met vriendelijke groet,

Tineke Homans-Bouma
GemeenteBelangen Marum