Oprichting GemeenteBelangen Marum

GemeenteBelangen Marum is een initiatief van de oprichters Arthur van Galen, Anne Martijn Drenth en Fokko Homans die willen opkomen voor de belangen van de Marumers. De oud bestuursleden van de VVD afdeling Marum konden zich niet langer verenigen met de politiek zoals die bedreven werd door de lokale VVD.  Het pogen van het monddood maken van het raadslid Tineke Homans-Bouma was de beroemde druppel.

De zorgen die leven bij de inwoners van de gemeente Marum over de herindelingsplannen en de gevolgen hiervan, noopte een aantal mensen om eens bij-elkaar te gaan zitten en te praten over de politiek zoals die tot op heden gevoerd wordt in de gemeente Marum. Het kan zoveel beter, was een conclusie die al snel getrokken werd.

Praatjes vullen echter geen gaatjes, dus op 17 01-2011 werden er  knopen doorgehakt:

Op 20 januari 2011 is de politieke vereniging GemeenteBelangen Marum opgericht ten kantore van notaris P.K. de Boer.