Risico’s van gemeentelijke herindeling

Risico’s van gemeentelijke herindeling

een herindeling brengt risico’s met zich mee.

* De afstand tussen ambtenaren en burgers kan fors toenemen als het werkgebied van een gemeente wordt vergroot door een herindeling. Burgers kunnen de weg naar het gemeentehuis minder gemakkelijk vinden en ambtenaren beleven de problemen in de gemeente minder direct.
* De integratie van de ambtelijke organisaties van de heringedeelde gemeenten is een omvangrijk proces waarin allerlei problemen en stagnaties kunnen optreden. Werkwijzen moeten op elkaar worden afgestemd, werkculturen moeten samengaan, er zijn verhuizingen nodig, enzovoort. Gedurende de integratie van de organisatie moet het werk gewoon gedaan worden
* Een herindeling heeft vaak grote consequenties voor het personeel. Medewerkers kunnen andere taken, andere collega’s, een andere werkplek en een andere leidinggevende krijgen. Zulke veranderingen kunnen leiden tot het vertrek van personeel, werkstress, een verhoogd ziekte verzuim en andere problemen.
* De kosten van een fusie zijn omvangrijk en kunnen van te voren vaak moeilijk worden ingeschat.

Gezien bovenstaande wordt het lastig om te zeggen dat Marum moet gaan herindelen of samen moet gaan met bijvoorbeeld Leek om kosten te besparen. Zeker niet  daar Leek op dit moment de financiën niet op orde heeft en Marum niet de gaten hoeft te vullen van de gemeente Leek.
En als er al ingezet moet worden op herindeling; waarom dan niet overgaan tot het meer samenwerking van het Westerkwartier? Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn.
Gemeentehuizen kunnen blijven staan, zodat iedere inwoner zijn eigen aanspreekpunt houdt.

Voordelen

Samenwerking levert voordelen op die niet van tevoren zijn voorzien, maar die wel welkom zijn.

* Verbetering en verdieping van onderlinge relaties
* Samenwerking genereert samenwerking op andere gebieden
* Kritische blik op de eigen organisatie
* Openheid en communicatie
* Gebruik van elkaars expertise en mogelijkheid tot specialisatie
* Versterking onderhandelingspositie/opdrachtgeverschap
* Ontsluiting van informatie
* Een ‘delend’ netwerk