Roerig jaar, 2011. En niet alleen politiek.

Roerig jaar, 2011. En niet alleen politiek.

Het is stil geweest op mijn blog. Helaas moest ik mijn prioriteiten elders leggen en mijn tijd niet opmaken aan bloggen. Dat was niet zozeer omdat ik geen bedenkingen of overwegingen had, maar simpelweg de tijd tekort kwam om deze op schrift te zetten.

We hebben in de politiek veel zaken bij de kop gehad, en daarin speelden een aantal zaken een hoofdrol:
1. herindeling
2. centrumplan
3. novatec

Over de eerste kun je zeggen dat herindeling voorlopig in de ijskast staat. Ondanks het meest krappe meerderheidsbesluit van de gemeenteraad voor onderzoek naar herindeling, waren de andere gemeenten zover nog niet en/of willen zich de vingers niet branden. Dat laatste is meer mijn conclusie, overigens. Zuidhorn heeft al eerder een herindeling gehad en het merendeel van die ervaringen was niet positief. Kortom, Zuidhorn wil op dit moment alles behalve praten over herindeling. Grootegast wil dit eigenlijk evenmin, en Leek heeft meer belang bij Noordenveld dan bij de Westerkwartier gemeenten. Kan niet zeggen dat ik dit spijtig vind. Wel vind ik het kortzichtig van de instemmers binnen de gemeenteraad met dit plan, want dit kon je van te voren op je klompen wel aanvoelen. Maar goed. Voorlopig is besloten het hele herindelingverhaal op te schuiven naar na de volgende verkiezingen in 2014.
Ook wordt er vanaf verschillende kanten aangegeven dat de overheid herindeling zal gaan opleggen. Maar ik heb het nergens zwart-op-wit zien staan. En heb er dus ook twijfel aan of dit gaat gebeuren. Men kan wel meer zeggen, maar totdat we dit duidelijk te horen krijgen, ga ik er vanuit dat gemeenten dit zelf kunnen bepalen.
GBMarum blijft derhalve stellig van mening dat gemeente Marum prima, met samenwerkingsverbanden, de eigen broek op kan houden.

Het centrumplan. Tja, er zijn grote plannen. En hoewel ik het echt goed vind dat het college vooruitstrevend is, en wil kijken naar een nog gezelliger centrum en hierin ook stappen voorwaarts wil zetten, heb ik wel een kriebel achter in mijn nek. Ik heb natuurlijk de plannen gezien, en ja, in beslotenheid. Vertrouwelijk. Mag ik dus niet over praten.
Desalniettemin kan ik wel melden wat ik het liefst zou hebben. Wanneer ik kijk naar het huidige centrum en zie wat de huidige ondernemers hier hebben gemaakt, dan ziet het er gezellig uit en kun je er goed doen wat je er wilt doen: boodschappen. Het is functioneel en je kunt er alles krijgen wat je nodig hebt. We zijn een kleine gemeenschap, nietwaar? Ik denk dat we onszelf niet groter moeten voordoen dan we zijn, dus een winkelpromenade met diverse cafeetjes en terrasjes daar moet voldoende nering voor zijn om die te krijgen en te behouden. Bouwen voor leegstand is geen optie. Kijk naar het nieuwe centrum in Grootegast. Veel leegstand. Zorgt onmiddellijk voor een mindere aanblik. Dat moet je voorkomen. Ook dien je de huidige ondernemers in het centrum er heel erg bij te betrekken, want die moeten het doen, zeg maar… Zonder hen bouw je voor niets…
In een ideale wereld zie ik het centrum zo voor me: overdekt centrum, met aan 1 kant, boven de winkels, De Hoorn. Aan buitenzijde van de overdekking goede en ruim parkeervoorziening. Gemeentehuis kan worden afgebroken, want ook die nemen plaats in het centrum. Kan er meteen een gemeentewinkel inzitten met een balie voor iedere vraag. Ambtenaren zitten dan ook ergens, wellicht zelfs boven De Hoorn.

En dan ons never-ending-story: novatec. Onze wethouder meldde ten tijde van de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar dat er nog meer lijken uit de kast gaan komen. Hier dienen alle aangesloten gemeenten voor op te draaien. Dat wordt geen feestje. In de algemene beschouwingen heb ik al aangegeven dat ik met deze hele afwikkeling niet gelukkig ben. Dat dit een te treurig voor woorden zaak is geworden. Het kost de gemeente tonnen om al deze tekorten op te hoesten. En, hoewel niet te bewijzen of hard te maken, door politieke overwegingen. Eigenbelang. Het niet openbaar maken voor de verkiezingen, want dat doet schade aan de partijen en worden ze niet herkozen. Dat soort overwegingen… Het mist me niet, of dit heeft meegespeeld. Reken daarbij een dominante directeur, die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Gooi dan ook nog maar erin dat men consequent heeft bedacht, hoeveel er al was geinvesteerd en dat maakt de cirkel rond. Vooruitschuiven de lelijke beslissing om de zaak te failleren. Daarmee wordt de optelsom alleen maar hoger, maarja, dat is niet ten laste van de portomonnee van de beslissers, nee van de gemeenten. Gemeenschapsgeld.
Derhalve heeft GBM het idee geopperd om te zorgen dat er binnen iedere gemeenschappelijke regeling gezorgd moet worden voor vetorecht voor iedere gemeente apart. Daarmee hou je het zuiver en geef je de bevoegdheid aan de gemeenteraden. Nu bepaalt iedere beslisser, die er namens de gemeenteraad zit. En het is uitvoerbaar. Het moet dan alleen gaan om de overtuiging van elkaar, in plaats van zoals nu: meerderheid bepaalt. Wanneer bepaalde mensen uit verschillende gemeenten elkaar in de rug dekken, hebben ze meerderheid en worden alle andere meningen van tafel geveegd. Het zal wel democratisch zijn, maar zolang gemeenten zelfstandig zijn, dient de gemeenteraad hierover te beslissen. We gaan ons hiervoor hard maken.

We hebben nu net als raad besloten om onze inwoners een structurele verlaging te kunnen geven van de woonlasten. Het is wel niet veel, maar wel blijvend. Er waren ook partijen die liever een eenmalige teruggave wilden doen, maar dat vind en vond ik onzinnig. We hebben het dan over € 50 per huishouden voor 1 jaar. Schiet toch ook niet op. Nu is er gelukkig besloten door de PvdA, CU en GBM dat er een standaardverlaging van een € 20 komt, voor de komende jaren.