De schijn tegen

Gezien de besluitvorming in de gemeente Marum, schiet mij zomaar een lelijke gedachtegang in het hoofd. Laat ik eens een poging wagen om u deelgenoot te maken:

Stel onze burgemeester heeft een idee, of een van onze wethouders, zij voeren gezamenlijk overleg, vergadering B&W ( 2 wethouders, 1 burgemeester) en besluiten samen dat het een goed idee is. Vervolgens brengen zij dit in bij het presidium, vergadering fractievoorzitters van de lokale politieke partijen ( 5 fractievoorzitters ). Hiervan weten zij 2 fractievoorzitters bijna standaard aan hun zijde ( de coalitie) en 1 die ook graag wil en 2 ( meestal de oppositie ) zijn tegen. Voornoemde fractievoorzitters brengen  nu dit punt naar de fractie en laten hun eigen fractie ( al dan niet onder lichte druk ) dit punt ondersteunen. Nu wordt het ingebracht in de gemeenteraad en kan er over gestemd worden door de gemeenteraadsleden. Uiteraard houden zij zich aan de fractie-discipline en stemmen er braaf mee in.
En ziedaar het plan is met meerderheid aangenomen en de democratie viert hoogtij.
Of toch niet?
Feit met bovenstaand scenario, is dat nu 1 persoon heeft besloten wat er gebeuren moet en op een slinkse manier het hele democratische proces om zeep geholpen is.

Blijft nu de vraag: gaat het echt zo? Ik hoop het niet

Helaas moet ik hier het antwoord op schuldig blijven en slechts verwijzen naar de titel van dit stuk: De schijn tegen.