Stuitend

Raadsvergadering 19 december 2012

Agendapunt was natuurlijk de wethouder Bloem en de perikelen rond het peuterspeelzaalwerk. In de voorgaande commissievergadering op 3 december heb ik namens GBM een motie van wantrouwen aangekondigd. In de eerste week na deze vergadering bleef het erg rustig. Daarna ben ik begonnen om voorzichtig te verkennen hoe de andere partijen hierin staan en of deze eventueel bereid zouden zijn deze motie mee te ondertekenen. Daar waren initieel de reacties zeer positief. Maar naarmate de tijd vorderde, werd het me duidelijk dat de motie geen draagvlak meer had. Het bleek namelijk dat de wethouder zelf ontslag ging nemen tijdens deze raadsvergadering.

Nu zit hier wel een addertje onder het gras, want in het geval van ontslagneming door een wethouder in tegenstelling tot het aannemen van een motie van wantrouwen is een ontslag niet per direct, maar blijft de wethouder nog 30 dagen in functie. Krijgt deze dus ook nog gewoon het salaris en gaat dientengevolge de periode van wachtgeld eveneens een maand later starten.
Dit kost de gemeente dus rond de 4000 euro extra. Minimaal.

Dit vind ik in deze tijd van recessie, waarin de gemeenteraad heeft ingestemd met hanteren van de kaasschaafmethode voor verenigingen, instellingen, etc, simpelweg niet kunnen. En dat voor een wethouder waartegen wantrouwen was, en raadsbreedgedragen?

Ik heb dit gisteravond geprobeerd duidelijk te maken, maar werd hierin tegengewerkt door onze interim burgemeester. Mij werd de mond gesnoerd. Of liever gezegd, ik heb me de mond laten snoeren.

De titel van dit stuk heeft derhalve betrekking op twee dingen:
1. Vertrek van wethouder Bloem is niet per direct, maar pas over 30 dagen. Kost de gemeente buiten het wachtgeld, ook nog een maand extra salaris. Waarbij hij op vakantie gaat, kantoor opruimen en overdracht dient te doen.
2. Dat onze interim burgemeester, waarvan ik een hoge pet op had, blijk doet van onheus gedrag, om een raadslid de mond te snoeren tijdens een raadsvergadering.