Vergadering Gemeenteraad

6 februari 2013
19:30tot22:30

De vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld