Verslag dorpenronde herindeling 23-03-2011

Herindeling of samenwerking?

Afgelopen woensdag was er in De Wilp een bijeenkomst gepland voor inwoners, waarbij de discussie zou gaan over toekomstvisie van de gemeente Marum: gaan we herindelen of gaan we op de samenwerkende voet verder, waarbij laatstgenoemde zal worden uitgebreid?
Deze discussiebijeenkomst is goed verlopen, behalve dat de opkomst iets karig was. Het risico is dan ook, wanneer er zo weinig mensen zijn, dat er iemand zeer veelvuldig te horen is. Dit was ook hier het geval.
Voor zover ik zo langzamerhand de Wilpsters heb leren kennen, zijn de mensen hier niet zo snel over de rooie, evenmin dat men zich heel graag en makkelijk uitspreekt.
Feit was wel dat de setting een heel andere was, dan de bijeenkomst eerder in de Kruisweg. Daar zaten de fractievoorzitters op het podium, in tegenstelling tot deze keer, waarbij we als fractievoorzitters ieder een stelling voor onze rekening namen.
Gelukkig was het wel zo dat er ook andere mensen in de zaal zaten, die zich lieten horen, waarbij toch bij het merendeel helder was dat herindeling niet hoog op het verlanglijstje stond.

Wat ik nog miste in deze bijeenkomst was dat er weinig/geen alternatieven zijn geboden voor herindeling. En die zijn er wel degelijk. Zo zou je kunnen denken aan een servicecenter, voor bijvoorbeeld de 4 Westerkwartiergemeentes. Iedere gemeente houdt dan voor een deel zijn bevoegdheid, maar alle zaken die gemeenschappelijk aangepakt dienen te worden, wordt in het servicecenter afgehandeld.
De korte lijnen blijven, de dorpsmentaliteit kan blijven bestaan, en ga zo maar door.

Ik ben er niet van overtuigd dat schaalvergroting beter is, om de doodeenvoudige reden dat schaalvergroting in de meeste gevallen duurder uitvalt. Daarbij wordt de afstand tussen de inwoners en de bestuurders alleen maar groter. Kortom, de betrokkenheid van de inwoners is nu al niet bepaald hoog te noemen, maar zal dan tot nihil verworden.