Verslag gemeenteraads vergadering 16 maart 2011

Soms zakt je de broek af, en soms wel meerdere malen.

Maandagavond 16 maart hadden we weer gemeenteraad en zagen we hoe de coalitie de oppositie van dienst was. Bijzonder om mee te maken. Inzet was de vernieuwde apv zonder artikel 6(die de winkelsluiting regelt),wat blijkt onze gelovige mederaadsleden hebben moeite met de zondagsopening en willen derhalve graag zien dat dit aangepast wordt.Nu is er een coalitie van VVD en PvdA met een ruime meerderheid, dus het zou zo behoren te zijn dat de oppositie geen kans maakt. Maar tot mijn stomme verbazing laat de PvdA haar coalitiegenoot VVD gewoon vallen en komt met een non-argument (rustige plattelandsgemeente) om de winkels toch maar te sluiten op zondag. De Partij van de Arbeid die tegen arbeid is…tjonge…
Er is binnen de coalitie ook bepaald dat er meer toerisme moet komen in onze gemeente *lekker rustige plattelandsgemeente, waar niets te doen is op zondag* schieten ze dit straks met het zelfde gemak ook weer af dan?

Achteraf verbaas ik mezelf over het feit dat ik ze niet aangepakt heb in de gemeenteraad. Mensen die me kennen, weten dat ik best adrem kan zijn, maar ik ben nog lang niet adrem genoeg in de raad.

Maar even terug naar de maandagavond: de christelijke partijen hadden het standpunt ingenomen dat er geen winkels open mogen op zondagen. Op dit moment is de AH iedere zondagnamiddag en avond open, vanwege een ‘missertje’ in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze is nu opnieuw voorgelegd en aangenomen. Je zou derhalve bijna kunnen spreken van de eerste barst in de coalitie. Het is altijd frappant om te zien dat deze nieuwe APV is aangenomen door een stemming waarbij de PvdA, samen met het CDA en de CU voor waren, en op die manier eenmeerderheid werd verworven.

Daarbij werd er een motie ingediend door de VVD-er Jacques Drenth, die an sich een goed verhaal had over de aansluiting met de fietsroutes, en de betere bebording van onze dorpen, zodat een vakantieganger in een oogopslag kan zien wat er te doen valt in het bewuste dorp. Dit is nu juist iets wat wij als GemeenteBelangen Marum van harte willen ondersteunen. Wel verbaast het me dat deze partij de door hen zo gekoesterde fietssnelweg lieten vallen als een hete aardappel, na de verkiezingen.

Ook hebben we als raad kunnen besluiten tot het openhouden van het consultatiebureau in De Wilp, waarbij alle lof is voor de vereniging Plaatselijk Belang De Wilp. Deze hebben zich uit de naad gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Mijn complimenten! Ik heb nog een poging gedaan om te zorgen dat dit consultatiebureau voorlopig buiten schot blijft. De wethouder heeft aangegeven, op mijn vraag of na de toezegging van 2009 voor openhouden van het consultatiebureau in De Wilp, het toch niet weer nodig is voor Plaatselijk Belang om voor de derde maal deze gang te maken, dat het deze raadsperiode niet weer aan de orde zal komen. Dus voor deze raadsperiode is het consultatiebureau “safe”. Wat mij echter wel de wenkbrauwen deed fronsen was de opmerking van de CU, die er wel wat voor terug wilden zien, omdat Siegerswoude er ook gebruik van maakt. Ach, ze zijn in ieder geval op zondag gesloten.

We hebben ook het onderzoek door Novatech naar Barsema geaccordeerd, onder de voorwaarde dat er tussentijds teruggekoppeld wordt. De andere raden wilden niet instemmen met een eigen onderzoek vanuit de gemeenteraden. Ik blijf toch een beetje het idee houden van een eigen onderzoek door Novatech in dezen, iets als de slager die zijn eigenvlees moet keuren. Werkt niet, en heeft ook nog nooit gewerkt. Maar goed, soms moet je voor lief nemen dat er zaken niet helemaal naar wens verlopen. Dit blijft een heikele zaak, die absoluut mijn aandacht heeft. Desalniettemin is het ook een zeer complexe zaak, waarvan je je op voorhand al afvraagt of je ooit de onderste steen boven krijgt.

One thought on “Verslag gemeenteraads vergadering 16 maart 2011