Verslag gemeenteraads vergadering 20 april 2011

Wel, weer een raadsvergadering beleefd. En hoewel deels niet heel spectaculair, toch bijzonder.

Moest lachen om het artikel in het DvhN over deze raadsvergadering waarbij de fractievoorzitter van VVD werd beticht van zelfreflectie.Lijkt me lichtelijk vergezocht, maar leuk gevonden.

Ik ben blij dat ik nu in de auditcommissie zit, zodat ik ook een kijkje kan nemen wat zich daar afspeelt. Ik hou jullie op de hoogte.

Wat natuurlijk een heet hangijzer is en voorlopig blijft is Novatec.
Als raadsleden hebben we een mail ontvangen van klachten van medewerkers over de gang van zaken binnen dit werkbedrijf. En dat liegt er niet om.  Ik ga hier nu niet uitpakken met wat voor klachten, want ik wil de medewerkers nog niet in 3 termijnen schaden, natuurlijk.
(Red.: Drie termijnen: nu niet, dan niet en nooit niet).
Wel heb Ik hebhierover  schriftelijke vragen gesteld  aan het college en wel de volgende vragen:

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:
1. In het DvhN van 14 april j.l. werd aangegeven dat er 2 versies zijn van het rapport ‘Novatec gespiegeld’. Is dat zo? Waarom is dat zo en welke versie heeft de raad van Marum ontvangen en waarom ontvangen wij de andere versie niet? wat staat daar meer of minder in en waarom? Kan de raad van Marum het andere rapport ontvangen bij beantwoording van deze vragen of zoveel eerder als mogelijk is?
2. In hetzelfde krantenbericht werd aangegeven dat er zaken waren opgenomen in het oorspronkelijke rapport en hoewel dat niet tot de onderzoeksopdracht behoorde, dit toch is meegenomen. Waarom heeft de raad deze gegevens niet ontvangen? In hoeverre kunnen deze gegevens van belang zijn voor het onderzoek wat nu door het DB van Novatec is ingesteld naar Barsema.
3. Klopt het dat er een gemeenteraad wel over het ongecensureerde rapport beschikt? Zo ja, waarom is het deze raad wel verstrekt en waarom niet aan de andere raden? Zo nee hoe komt het dat er raadsleden zijn die menen dat het wel zo is?
4. Graag zou ik vernemen welke gegevens en / of informatie nu nog van en rond Novatec, Novawork, het faillissement van Barsema of andere zaken hieromtrent ontbreekt zodat de raad volledig geïnformeerd zal kunnen en moeten zijn rond dit onderwerp.

Het CDA sloot zich hier, tot mijn genoegen, volledig bij aan. Humor vond ik dat de rest van de fracties zich aansloot bij het CDA. Concluderend kunnen we dan nu eigenlijk wel stellen dat de rest van de fracties het eigenlijk wel eens zijn met GemeenteBelangen Marum. *grijns* Opdat er nog vele punten mogen volgen.

Tevens  heeft de raad zich unaniem positief uitgesproken over de herbenoeming van de burgemeester, voor een nieuwe termijn van 6 jaar.