Volksverlakkerij

Gisteravond weer presidium gehad en de discussie liep hoog op. Er stonden een aantal onderwerpen op de agenda, o.a. herindeling en hoe nu verder. Over dit onderwerp wil ik het even hebben

Zoals een ieder weet, hebben we inspraakavonden gehad met inwoners van deze gemeente over herindelen. De hoeveelheid mensen welke op die avonden zijn geweest, telden nog geen 100 man, exclusief de eerste avond in Marum. Daar waren circa 250 mensen, maar op die avond zijn de inwoners niet echt aan het woord geweest. Kortom, alles wat er op die avonden voorbij is gekomen, wordt aan de kant geschoven. Heel bijzonder om mee te maken, en zeer ergerniswekkend bovendien.

Mijns inziens is er op die avonden veelal gesproken over het waarom deze acties nodig zijn: herindelen of samenwerking. Er is in ieder geval veel gevraagd vanuit de inwoners om het waarom, en ik heb nog geen echt duidelijk antwoord gehoord. Decentralisatie van taken vanuit de overheid wordt er dan aangehaald, vergrijzing van het lokale ambtenarenkorps en moeilijkheidsgraad van het werk stijgt.
Nu is er mij meerdere malen verweten dat ik een slechte dunk heb van de ambtenaren, maar ik heb toch niet de indruk dat onze ambtenaren het niet aankunnen. Daarbij heb ik ook meerdere inwoners horen zeggen dat de ambtenaren toch ook (bij)geschoold kunnen worden en die visie deel ik.
Dus eigenlijk vind ik het beledigend voor onze ambtenaren. Onnodig kwetsend en grievend. Maar goed, dan weten ze in ieder geval hoe B&W over hen denken. Je zult maar ambtenaar wezen in deze mooie gemeente

Waar ik gisteravond de stoom uit mijn oren van kreeg is het volgende:

De pressie die werd uitgeoefend ( door de overige fractievoorzitters en B&W)  om akkoord te gaan met het beslissingsmoment over dit onderwerp vóór de zomervakantie heeft me verbaasd.Positieve uitzondering: fractievoorzitter CDA. Deze was op zn zachts gezegd ook “not amused”. De pest is dat ik vaak secundair reageer, kortom, niet meteen opspat. Bij thuiskomst heb ik dan ook meteen alle raadstukken erbij gehaald. Het blijkt dat procedurevoorstel ‘Herindelen, ja of nee? ” op 17 november 2010 in de raad is behandeld. En toen ik het las, heb ik een aantal zeer lelijke woorden gebruikt. Want wat schetst mijn verbazing? Er staat in: “Het streven is er op gericht om in het voorjaar van 2011 een beslissing te nemen.” Het streven, dus…. Niet dat er een besluit is genomen dat we in het voorjaar van 2011 een beslissing nemen, nee….we streven ernaar… Zit een wereld tussen.
Dan rijst de vraag onmiddellijk: Waarom die pressie? Waarom die verontwaardiging over een eventueel uitstel van deze beslissing?
Ik heb aangegeven dat ik vind dat we deze beslissing onderdeel kunnen laten uitmaken van de volgende gemeenteraadsverkiezing. Dan hebben de inwoners ook daadwerkelijk inspraak, en worden partijen afgerekend op hun standpunt. Dat was niet bespreekbaar tijdens deze bijeenkomst.
Gaan we weer: niet relevant, want beslissing is genomen….en meer van dergelijke kreten.
Vandaar de titel: volksverlakkerij Of is het dan toch zo dat de inspraakrondes een farce waren om achteraf te kunnen zeggen: “We hebben u gevraagd, u mocht meepraten” Om vervolgens te stellen dat er niet genoeg mensen kwamen opdraven om mee te praten?

Droevige bende zeg ik dan…