Weggeven geld door PvdA en VVD in Marum


Afgelopen woensdagavond (06-02-2013) weer een vreemde raadsvergadering. Op deze vergadering zijn er zaken besproken, waarbij je van de ene verbazing in de andere viel.
Laat ik beginnen met het melden dat er nu een andere instelling in de plaats dient te komen van novatec. Een ieder heeft wel iets opgevangen van de geldverspilling die daar gaande is geweest. Na ruim beraad is er een commissie benoemd, van mensen op het pluche, die een voorstel doen hoe we tot die nieuwe instelling gaan komen. Hiervoor dienen de gemeentes (Marum doet dit in samenwerking met vier andere gemeentes) een budget beschikbaar te stellen. Ik heb de indruk dat er iemand een vinger omhoog heeft gehouden en bedacht: 2,5 miljoen euro lijkt me een goed getal. We hangen er een bijzonder korte specificatie aan en klaar.
Van dat bedrag zal Marum circa 3 tot 4 ton op moeten hoesten, verspreid over drie jaar. Minimaal een ton per jaar. Zonder nauwkeurige specificatie. Ik noem dat geld weggeven. Geld van u en mij.
Ik heb vanzelfsprekend gepoogd om dit te keren, in die zin, dat ik best begrijp dat er geld nodig is, alleen wil ik dan wel graag zien waarvoor dit geld nodig is. Om te kunnen bereiken dat we daarover als raad kunnen beslissen heb ik een motie ingediend. U vindt die moties verderop op de site. Maar de PvdA en de VVD waren er niet voor in. Het CDA en de CU evenmin. Ook heb ik een motie ingediend om te zorgen dat we als raad niet alleen achteraf kunnen meepraten over die nieuwe instelling, maar ook tijdig zouden kunnen ingrijpen. Doel van de motie was derhalve om hard af te spreken dat er minimaal tweemaal per jaar dit punt op de agenda komt te staan. Maar ook deze motie wilde men niet aan. Er werd me verweten dat ik aan geheugenverlies heb geleden, of dat ik heb zitten slapen, want "de kaders zijn al gesteld". En inderdaad, die kaders zijn nu voor een deel gesteld. Maar niet voor de toekomst. En de commissie die die nieuwe organisatie dient neer te zetten, kan weer zijn gang gaan. Geen vaste terugkoppeling naar de raden. Geen specificatie van een schatting van een gevraagd budget.
Excuses worden dan aangehaald als: "het ging allemaal goed. En de kaders zijn gesteld. De wethouder heeft immers aangegeven dat ie gaat terugkoppelen." Men is blijkbaar vergeten dat novatec constant de budgetten heeft overschreden. Dat we dan als gemeente weer bij moesten passen.
We ruilen het gedrocht novatec in voor een nieuw gedrocht en wederom onbestuurbaar door de raad.