VVD Wethouder weg, puinhoop blijft!

Zoals u wellicht weet is wethouder Bloem afgetreden vanwege dossier peuterspeelzaalwerk. Blijkt nu dat het contract met Speelwerk, en de werkwijze waarop dit tot stand is gekomen en is afgekeurd door de raad, gewoon wordt voortgezet. Er wordt niet opnieuw aanbesteed, zodat de lokale partijen mee kunnen doen. Het 'broddelwerk' van de wethouder zal gewoon doorgang vinden, ondanks zijn aftreden.
Dit bleek namelijk vanwege mijn interpellatie, gezien het feit dat er een persbericht van Speelwerk verscheen in het 8DorpenNieuws, waarin melding gemaakt werd van de overname van Speelwerk van de huidige peuterspeelzalen. De nieuwe wethouder meldde in de beantwoording van de interpellatie vragen dat er nog geen contract is, alleen een conceptcontract. Dit conceptcontract is met Speelwerk. Er zal niet opnieuw een aanbesteding plaats vinden. Volgens de nieuwe wethouder zijn de kaders door de raad gesteld en daardoor heeft de raad de uitvoering ervan bij het college neergelegd en die bepaalt dus aan wie het wordt gegund.
Ik heb al eerder gemeld dat er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dit is naar mijn mening er 1 van.
Er is nog geen contract, maar Speelwerk is bezig met de voorbereiding van de overname. Volgens mij kan dit helemaal niet, maar het gebeurt toch.

Mondelinge toelichting interpellatie tijdens de raads vergadering

Zoals u allen heeft kunnen lezen in de door GBM ingediende interpellatie, welke gaat over het artikel in het 8dn(24-01-2013), is er maar 1 vraag die meteen oprijst.

In de afgelopen commissievergadering van 21 januari is aangegeven door het college dat het onderwerp peuterspeelzaalwerk nog niet op de agenda is geplaatst vanwege de afwezigheid van een contract, voor of van Speelwerk. Vlak daarna verschijnt het 8dn waarin een artikel staat, dat de overname van het peuterspeelzaalwerk een feit blijkt te zijn. Vanzelfsprekend is dan meteen de vraag helder of er nu wel of niet een contract is, en of Speelwerk aan het werk is getogen zonder contract.

Graag ziet GBM het antwoord tegemoet van de wethouder en tevens zijn we nieuwsgierig naar de mening van de mederaadsleden.

One thought on “VVD Wethouder weg, puinhoop blijft!