Een woord van de secretaris

Een woord van de secretaris

Laat ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Arthur van Galen. Bestuurslid en secretaris van GemeenteBelangenMarum.  

Misschien vraagt u zich af waarom deze voorstelronde? Welnu, ik las in ons AchtDorpenNieuws, dat een voormalig raadslid, voormalig wethouder en inmiddels ook voormalig fractievoorzitter niet op de hoogte is, hoe je een politieke partij opricht. Hij beweert dat GemeenteBelangenMarum alleen wordt gevormd door onze fractievoorzitter Tineke Homans-Bouma en de voorzitter van het bestuur, haar echtgenoot.

Ik wil ik de heer Jansma, want die is het, wel laten weten hoe een politieke partij moet worden opgericht. Blijkbaar is hij ook dat vergeten. Voor het oprichten van een politieke partij heb je in beginsel een bestuur nodig, dat moet bestaan uit minimaal drie personen. Die moeten vervolgens naar een notaris. Mocht Jansma dit ook zijn vergeten: er zit een hele goede notaris in ons dorp! Hele sympathieke man, dan is het ook razendsnel en goed geregeld. 

Niet onvermeld wil ik laten, dat de heer Jansma zelf al eens eerder een partij, de ChristenUnie, heeft verlaten omdat hij daar zijn zin niet kreeg en vervolgens is overgestapt naar het CDA waar hij wel fractievoorzitter mocht worden. Het feit dat uitgerekend de heer Jansma het over verstandige mensen heeft, vind ik een gotspe. Maar wellicht kan hij het nu weer eens proberen bij de PvdA of de VVD?
In hetzelfde AchtDorpenNieuws heb ik gelezen, dat er in de raadsvergadering veel aandacht is besteed aan het blog van ons bestuur. Dit was inderdaad geschreven door Fokko Homans, onze voorzitter. Het is toch geweldig, dat je ook als bestuurslid, geen raadslid zijnde, je stem kunt laten horen in de raad? Laat ik u vertellen, dat wanneer de voorzitter van het bestuur iets op de website zet, dat dit de mening is van het gehele bestuur. Wellicht soms met enige nuance.

Ik wil nog een keer duidelijk maken, dat de zetel van GemeenteBelangenMarum te danken is aan het uit de fractie zetten van Tineke Homans door de VVD. Ook wij begrijpen dat de VVD niet wilde, dat zij haar zetel zou meenemen, maar zijn erg blij dat ze dit wel heeft gedaan. Nu hoort u in ieder geval veelvuldig een ander geluid. Eigenlijk moeten wij blij zijn met de actie van de heer Stomphorst. Ik bedenk me nu, dat wij hem daarvoor nog niet hebben bedankt. Bij deze: Harry, alsnog heel hartelijk bedankt! 

De enige manier, waarop u als inwoners van Marum kunt zorgen dat onze gemeente, gemeente Marum blijft, is door begin volgend jaar uw stem uit te brengen op GemeenteBelangenMarum. De andere partijen zijn simpelweg van mening dat groter beter is. Dat het daarmee duurder wordt voor ons als inwoners, dat we het risico lopen op het nog verder uitkleden van “ons” zwembad, onze bibliotheek, onze sportaccomodatie, “ons” bejaardenhuis, etc. is blijkbaar voor hen niet van belang. Dit zijn geen onderbuikgevoelens, zoals de heren Buiter en Holsappel u willen doen geloven, maar dit is de harde werkelijkheid.
Laat u evenmin wijsmaken dat herindeling moet, want dat is klinkklare onzin. Denk goed aan uw portemonnee, want die wordt aanzienlijk lichter na herindeling. 

GemeenteBelangenMarum blijft zich tot het uiterste verzetten tegen deze herindeling. Als u denkt hier iets aan te kunnen en willen bijdragen, dan horen we dit graag.